slide 3
slide 1
slide 2

Di chúc - Thừa kế

Mẫu di chúc có công chứng năm 2022

Lập di chúc là nguyện vọng của rất nhiều người khi đã cao tuổi. Việc lập di chúc có công chứng cần tuân thủ quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và Luật công chứng năm 2014. Các bạn có thể tham khảo mẫu di chúc có công chứng dưới đây.

14:49 03/12/21 567 lượt xem
Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Khi một người chết đi và để lại di sản cho những người thừa kế, thì người thừa kế có 2 lựa chọn: đó là đồng ý nhận hoặc từ chối nhận di sản. Tuy nhiên, nếu như việc nhận di sản là một loạt các thủ tục thừa kế phức tạp, thì việc từ chối chỉ cần lập thành một văn bản với nội dung đơn giản là xong.

10:51 01/12/21 382 lượt xem
Mẫu di chúc bằng văn bản tự lập

Lập di chúc là nguyện vọng của rất nhiều người khi đã cao tuổi. Việc lập di chúc cần tuân thủ quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 để đảm bảo di chúc có hiệu lực pháp luật và có thể thực hiện.

22:56 26/11/21 395 lượt xem
Mẫu Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Có nhiều hình thức để lập di chúc, trong đó lập di chúc bằng văn bản và mời người làm chứng sẽ thuận tiện trong một số trường hợp (ví dụ ở những nơi chưa có các tổ chức hành nghề công chứng...).

13:50 22/11/21 463 lượt xem
Hotline
0383001669
Zalo
0383001669
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC7u-q-Y7EiP283t9OvfSNrA
Facebook
http://facebook.com/Lsuhopdong