slide 3
slide 1
slide 2

Hợp đồng cầm cố thế chấp

Mẫu hợp đồng cầm cố xe ô tô

Cầm cố xe ô tô là một dạng giao dịch hay được sử dụng bởi tính tiện lợi của nó. Ô tô là tài sản có giá trị lớn và việc cầm cố ô tô thường diễn ra trong thời gian ngắn (thay vì lựa chọn thế chấp ô tô tại các tổ chức tín dụng). Vậy phải làm thế nào để hợp đồng cầm cố đảm bảo an toàn cho các bên?

10:43 23/12/21 3.823 lượt xem
Mẫu Hợp đồng thế chấp tài sản

Hợp đồng thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng luôn được sử dụng theo mẫu của tổ chức đó. Những mẫu hợp đồng này luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi của Bên nhận thế chấp. Mẫu hợp đồng thế chấp mà chúng tôi đưa ra nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên.

21:30 29/10/21 663 lượt xem
Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là một dạng giao dịch dân sự phổ biến (có thể thấy qua dịch vụ cầm đồ...). Tuy nhiên, nếu giữa các bên không ràng buộc nhau chặt chẽ bởi hợp đồng cầm cố thì khi phát sinh tranh chấp sẽ rất khó để bảo vệ quyền lợi của mình.

14:34 29/10/21 462 lượt xem
Hotline
0383001669
Zalo
0383001669
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC7u-q-Y7EiP283t9OvfSNrA
Facebook
http://facebook.com/Lsuhopdong