slide 3
slide 1
slide 2

Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng

DỊCH VỤ SOẠN THẢO, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG

Trước khi ký kết để thực hiện Hợp đồng , các bên sẽ thỏa thuận thống nhất nội dung và dự thảo Hợp đồng hoặc dựa trên một mẫu Hợp đồng có sẵn để đàm phán với nhau. Thông thường khi lập dự thảo Hợp đồng, bên dự thảo thường đưa ra các Điều, Khoản có lợi cho mình. Do đó, cần có sự tư vấn của Luật sư Hợp đồng đối với nội dung dự thảo nhằm đảm bảo tính hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của mình và đảm bảo việc thực hiện Hợp đồng sau khi ký kết.

10:28 06/10/21 544 lượt xem
Hotline
0383001669
Zalo
0383001669
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC7u-q-Y7EiP283t9OvfSNrA
Facebook
http://facebook.com/Lsuhopdong