UBND TP Hà Nội cho biết, kiến nghị về miễn, giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện. TP ghi nhận kiến nghị này để các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cơ chế, chính sách liên quan đến giá dịch vụ nhà chung cư theo quy định.

Hà Nội nói gì về miễn phí dịch vụ chung cư do ảnh hưởng dịch COVID-19?

TPO - UBND TP Hà Nội cho biết, kiến nghị về miễn, giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện. TP ghi nhận kiến nghị này để các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cơ chế, chính sách liên quan đến giá dịch vụ nhà chung cư theo quy định.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân, TP đã có chính sách an sinh xã hội miễn giảm tiền nước sinh hoạt, miễn giảm học phí. Tuy nhiên chưa có chính sách miễn giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị.

Do đó, cử tri đề nghị TP quan tâm, với vai trò quản lý nhà nước để điều tiết các khoản phí hỗ trợ cho người dân trên địa bàn TP.

Trả lời vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, theo quy định về phí, lệ phí thì tại Điều 2 Thông tư số 85/2019 của Bộ Tài chính quy định về danh mục 21 khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, trong đó không có phí dịch vụ chung cư.

Ngoài ra, quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở số 65/2014.

Hà Nội nói gì về miễn phí dịch vụ chung cư do ảnh hưởng dịch COVID-19? 1

Theo UBND TP Hà Nội, kiến nghị về miễn, giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị trên địa bàn TP chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện.

Đầu năm 2017, UBND TP ban hành Quyết định 243 về công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn TP. Trong đó quy định khung giá cụ thể đối với loại nhà chung cư có thang máy từ 1.200-16.500 đồng/m2/tháng và loại nhà chung cư không có thang máy từ 700-5.000 đồng/m2/tháng.

Bên cạnh đó, tại Điều 3 của Quyết định 243 quy định: “Chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư căn cứ các quy định Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng để xây dựng giá (hoặc điều chỉnh giá) dịch vụ nhà chung cư báo cáo Hội nghị nhà chung cư quyết định mức giá dịch vụ nhà chung cư để làm cơ sở tổ chức thực hiện”.

Căn cứ các quy định nêu trên, giá dịch vụ nhà chung cư do Hội nghị nhà chung cư quyết định. Trường hợp chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở.

“Hiện nay, khung giá dịch vụ nhà chung cư đã được UBND TP quy định tại Quyết định số 243 nêu trên đã được áp dụng từ ngày 12/1/2017 đến nay và chưa có sự thay đổi về giá dịch vụ”, UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Ngoài ra, tháng 8/2018, UBND TP có Quyết định số 18 ban hành về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư tái định cư trên địa bàn.

Theo đó, tại Điều 7 về quản lý, sử dụng đối với khoản chi phí hỗ trợ một phần kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư phục vụ tái định cư quy định hỗ trợ một phần các nội dung chi cho công tác quản lý vận hành nhà chung cư phục vụ tái định cư theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng.

Mức hỗ trợ một phần kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư phục vụ tái định cư được xác định bằng 50% mức giá dịch vụ quản lý vận hành đang áp dụng của tòa nhà nhưng tối đa không quá mức giá dịch vụ quản lý vận hành tối thiểu (đồng/m2 sàn sử dụng) của chung cư theo khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn TP do UBND TP ban hành.

Mức hỗ trên được thực hiện đối với các tòa nhà chung cư mà các chủ sở hữu trong tòa nhà đóng góp giá dịch vụ nhà chung cư theo quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 30 Thông tư số 02 của Bộ Xây dựng…

Do vậy, UBND TP Hà Nội khẳng định đối với kiến nghị về miễn, giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện. UBND TP ghi nhận kiến nghị của cử tri để các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, báo cáo TP cơ chế, chính sách liên quan đến giá dịch vụ nhà chung cư theo quy định.

Trích nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam