Hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Theo Điều 530 Bộ luật dân sự 2015 thì Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển hàng hóa đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao hàng hóa đó cho người có quyền nhận, bên vận thuê chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa lại được chia thành nhiều mẫu hợp đồng khác nhau, từ bao quát cho đến chi tiết. Ví dụ:

  • Mẫu chung thì có: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa; Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ; Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt...
  • Mẫu hợp đồng cụ thể hơn thì có Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng Container; Mẫu hợp đồng vận chuyển cát; Mẫu hợp đồng vận chuyển vật liệu xây dựng...
Tùy từng trường hợp cụ thể mà các bên có thể lựa chọn loại hợp đồng sao cho phù hợp. Nhưng về cơ bản, một hợp đồng vận chuyển hàng hóa sẽ phải có những nội dung như sau:
Mẫu hộp đồng vận chuyển hàng hóa
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa (ảnh minh họa)


Những nội dung cơ bản của hợp đồng vận chuyển hàng hóa

  • Đối tượng của hợp đồng (hàng hóa vận chuyển là gì? mô tả chi tiết hàng hóa, số lượng, chủng loại...)
  •  Thỏa thuận vận chuyển (nơi nhận hàng, nơi trả hàng, thời gian nhận và trả...)
  • Phí vận chuyển (chi tiết về đơn giá, tổng số tiền, phương thức và hình thức thanh toán...)
  • Phương tiện vận chuyển
  • Phương thức giao và nhận hàng
  • Trách nhiệm xếp, dỡ hàng hóa
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Phương thức giải quyết tranh chấp
Sau đây là Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa cơ bản, có thể sử dụngcho hầu hết các loại hàng hóa: