1. Hợp đồng cho thuê căn hộ chưng cư là gì?

- Là thỏa thuận giữa Bên thuê và Bên cho thuê nhằm cho thuê căn hộ với những nội dung do các bên thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hợp đồng thuê căn hộ chung cư gồm những nội dung gì?

Hợp đồng thuê căn hộ chung cư phải có được những nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng của Hợp đồng: mô tả chi tiết căn hộ cho thuê;

- Mục đích thuê căn hộ;

- Giá cả thuê;

- Phương thức thanh toán;

- Thời hạn thuê.

3. Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư có phải công chứng?

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2015 thì Hợp đồng thuê căn hộ chung cư không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên 2 bên vẫn có thể thỏa thuận để công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên.