Chuyển nhượng cây xăng - Quy định chung của pháp luật

Khác với mua bán nhà đất, mặc dù cây xăng cũng là tài sản khác trên đất nhưng việc mua bán chuyển nhượng có mật độ ít hơn nhiều so với mua bán nhà đất. Chính vì vậy, việc chuyển nhượng cây xăng thường mang đến sự bối rối cho nhà đầu tư. Thông thường thì chuyển nhượng cây xăng được thực hiện dưới 2 hình thức: chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp hoặc mua bán tài sản doanh nghiệp. 
Đối với những trường hợp chủ sở hữu cây xăng không còn muốn liên quan đến hoạt động của cây xăng đó thì hình thức chuyển nhượng tài sản là phù hợp nhất.

1. Chuyển nhượng cây xăng là gì?

Về mặt bản chất, cây xăng cũng chỉ là một dạng tài sản. Tài sản đó bao gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Khi chuyển nhượng cây xăng, thì chúng ta cần hiểu đó là sự chuyển giao cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 

Hợp đồng chuyển nhượng cây xăng
Mua bán, chuyển nhượng cây xăng (ảnh minh họa)

2. Hợp đồng chuyển nhượng cây xăng gồm những nội dung gì?

Đối với hợp đồng chuyển nhượng cây xăng, ngoài những thỏa thuận riêng, thỏa thuận đặc biệt của các bên thì vẫn cơ bản bao gồm những nội dung chính sau:

  • Đối tượng của hợp đồng

  • Giá chuyển nhượng, phương thức và hình thức thanh toán

  • Bàn giao tài sản

  • Thỏa thuận về thuế, phí

  • Thủ tục đăng ký quyền sử dụng, sở hữu

  • Quyền và nghĩa vụ của các bên

  • Giải quyết tranh chấp

3. Hợp đồng chuyển nhượng cây xăng có cần công chứng hoặc chứng thực?

Cây xăng là một dạng tài sản phải đăng ký. Do đó hợp đồng chuyển nhượng cây xăng cần phải ký công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các bên có thể yêu cầu các đơn vị tư vấn có chuyên môn pháp lý sâu tư vấn cụ thể, chi tiết trước khi đề nghị ký công chứng, chứng thực.
Trên đây là một số tư vấn của chúng tôi về việc chuyển nhượng cây xăng. Trường hợp cần tư vấn chi tiết, cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0383.001.669 để được hỗ trợ.