Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên là một dạng tài sản phổ biến bởi nhiều yếu tố, một trong số đó chính là việc "mua đi bán lại" khá dễ dàng. Khi có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác, người có nhu cầu chuyển nhượng chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Đối với bên chuyển nhượng

1. Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng nếu Bên chuyển nhượng là cá nhân.
2. Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Biên bản họp + Nghị quyết nếu Bên chuyển nhượng là công ty. 
3. Giấy chứng nhận phần vốn góp.
4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty của công ty TNHH mà bên chuyển nhượng góp vốn.

Đối với bên nhận chuyển nhượng

1. Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng nếu Bên nhận chuyển nhượng là cá nhân.
2. Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Biên bản họp + Nghị quyết nếu Bên nhận chuyển nhượng là công ty.

Quy trình, thủ tục để chuyển nhượng phần vốn góp

1. Các bên sau giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, đàm phán, trao đổi để thống nhất nội dung hợp đồng thì tiến hành ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
2. Sau khi ký kết hợp đồng, thanh toán tiền chuyển nhượng thì các bên kê khai, nộp các khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng; đồng thời phối hợp cùng Công ty để làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung cơ bản nhất liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên. Trường hợp cần tư vấn sâu hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0383.001.669 để được hỗ trợ. Trân trọng!