Hợp đồng mua bán hàng hóa - những vấn đề pháp lý cần quan tâm

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Mua bán hàng hóa là một cách gọi chung cho việc giao dịch mua bán các loại tài sản là hàng hóa trên thị trường. Ví dụ: mua bán xe máy cũng là hàng hóa, mua bán bánh kẹo, thịt, cá...đều là mua bán hàng hóa. Chính vì vậy mua bán hàng hóa bản chất chỉ là sự thỏa thuận của bên bán và bên mua, về việc bên bán sẽ giao cho bên mua một hoặc một số sản phẩm theo yêu cầu của bên mua, còn bên mua trả cho bên bán một khoản tiền tương ứng với số hàng hóa đó.
Do hàng hóa là cách gọi chung của rất nhiều các mặt hàng cụ thể, do đó trong nhiều trường hợp các bên sẽ không thể sử dụng một mẫu hợp đồng cụ thể nào có sẵn. Vì vậy, Hợp đồng mua bán hàng hóa cơ bản có thể đáp ứng được những nhu cầu của các bên.

Hợp đồng mua bán hàng hóa
Ảnh minh họa

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa cần có những nội dung nào?

Do bản chất hợp đồng mua bán hàng hóa cũng là một dạng mua bán tài sản, vì thế trong hợp đồng thường bao gồm những nội dung cơ bản sau:

  • Đối tượng của hợp đồng (thông tin hàng hóa, số lượng, quy cách đóng gói...)

  • Giá, phương thức và hình thức thanh toán

  • Thỏa thuận giao nhận hàng hóa

  • Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp

  • Quyền và nghĩa vụ của các bên

  • Giải quyết tranh chấp

3. Hợp đồng mua bán hàng hóa có cần công chứng hoặc chứng thực không?

Hợp đồng mua bán hàng hóa là giao dịch quá thường xuyên và phổ biến, thông thường không cần công chứng hoặc chứng thực. Bản thân việc công chứng và chứng thực là không thật sự tiện lợi bởi đây là các giao dịch phổ biến, thường xuyên. Tuy nhiên, trong trường hợp giá trị giao dịch lớn hoặc có tính chất phức tạp thì các bên có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực theo quy định.
Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về Hợp đồng mua bán hàng hóa. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0383.001.669 để được hỗ trợ.