Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản có giá trị rất lớn trong đời sống xã hội. Theo Hiến pháp Việt Nam 2013 thì đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân và chỉ giao quyền sử dụng cho người dân. Vì vậy, để đảm bảo việc sử dụng của người dân, pháp luật có những quy định cụ thể về Quyền sử dụng đất chứ không quy định về Quyền sở hữu đất.
Hiểu một cách đơn giản, Quyền sử dụng đất chỉ là cách gọi, là thuật ngữ để nói về 1 loại tài sản đặc thù của cá nhân hoặc tổ chức. Khi 1 người có quyền sử dụng đất, thì người đó không chỉ có quyền sử dụng, quyền quản lý thửa đất đó mà họ còn có những quyền khác như quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, quyền thế chấp,...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (ảnh minh họa)

2. Có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đối với tất cả các loại đất?

Như đã nói ở trên, đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Tùy từng loại đất (ví dụ đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất nông nghiệp...) mà Nhà nước sẽ quy định cụ thể về hình thức cấp cho người dân/tổ chức sử dụng. 
Có những loại đất được Nhà nước giao, có loại thì cho thuê, có loại thì đấu giá...
Tùy thuộc vào từng loại đất, tùy thuộc vào từng hình thức giao đất mà quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ khác nhau. Ví dụ: đối với đất thuê của Nhà nước trả tiền 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê thì người thuê có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng đối với đất thuê trả tiền hàng năm thì không được chuyển nhượng.

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần có những nội dung gì?

Đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì trong hợp đồng bắt buộc phải có những nội dung sau:

  • Đối tượng của hợp đồng (mô tả rõ về tài sản gồm quyền sử dụng đất thế nào? diện tích ra sao?...)
  • Giá chuyển nhượng
  • Phương thức và hình thức thanh toán
  • Thỏa thuận về thuế phí và trách nhiệm sang tên
  • Quyền và nghĩa vụ các bên/cam đoan cam kết
  • Giải quyết tranh chấp
Trên đây là một số lưu ý của chúng tôi về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp chưa rõ, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0383.001.669 để được tư vấn cụ thể hơn.