1. Hợp đồng đặt cọc mua chung cư là gì?

- Theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 thì Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi  bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi  bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung  tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

- Như vậy Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư là việc Bên mua đặt cọc cho bên bán một khoản tiền hoặc vật có giá trị để đảm bảo việc giao kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

2. Nội dung của hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

- Các bên có thể thỏa thuận các nội dung mong muốn trong Hợp đồng đặt cọc miễn sao không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

- Về cơ bản nội dung của Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư cần có: số tiền cọc, thời hạn đặt cọc, căn hộ mua bán, tình trạng pháp lý của căn hộ, giá mua bán, phương thức thanh toán, thỏa thuận thuế, phí, lệ phí; người đi làm thủ tục sang tên….

3. Hợp đồng đặt cọc có cần công chứng không?

- Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên nếu công chứng được thì sẽ đảm bảo tình pháp lý cao hơn.

-  Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn người làm chứng hoặc lập vi bằng để tăng tình pháp lý cho văn bản đặt cọc.