1. Hợp đồng mua bán căn hộ chưng cư là gì?

- Là thỏa thuận giữa bên bán và Bên mua nhằm chuyển quyền sở hữu căn hộ với những nội dung do các bên thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư gồm những nội dung gì?

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải có được những nội dung cơ bản sau:

- Đối tượng của Hợp đồng: mô tả chi tiết căn hộ mua bán;

- Giá cả mua bán;

- Phương thức thanh toán;

- Thuế, phí, lệ phí do bên nào phải chịu.

3. Mua bán căn hộ chung cư phải đóng những loại thuế, phí nào?

Khi mua bán căn hộ chung cư cần phải đóng những loại thuế, phí, lệ phí sau:

- Thuế thu nhập cá nhân: 2% giá trị căn hộ mua bán;

- Lệ phí trước bạ: 0,5 % giá trị căn hộ mua bán;

- Lệ phí thẩm định hồ sơ sang tên: 0,15%;

- Lệ phí cấp đổi sổ;

- Lệ phí công chứng theo giá trị căn hộ.