1. Sổ đỏ nhà đất mua bán

- Sổ đỏ nhà đất mua bán là cách gọi thông thường mà chúng ta vẫn hay gọi với nhau. Theo quy định thì đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong trường hợp này, trên giấy chứng nhận phải được ghi nhận cả diện tích nhà và diện tích đất.

2. Nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất

Hợp đồng mua bán nhà đất phải có được những nội dung cơ bản sau:

- Diện tích nhà, đất mua bán;

- Giá cả mua bán;

-Phương thức thanh toán;

- Thuế, phí, lệ phí do bên nào phải chịu.

3. Hợp đồng mua bán nhà đất có cần công chứng không?

- Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Luật nhà ở 2015 thì hợp đồng mua bán nhà đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực.