Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

1. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán là gì?

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán về bản chất là việc 1 bên chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng sang cho 1 bên thứ ba để đổi lấy 1 lợi ích vật chất nào đó. Hay nói cách khác, chuyển nhượng hợp đồng mua bán là sự chuyển giao cho bên thứ ba quyền và nghĩa vụ để bên thứ ba thay thế đúng vị trí của bên chuyển nhượng, tiếp tục thực hiện các thỏa thuận tại hợp đồng.
Tuy nhiên, tùy từng loại hợp đồng cụ thể mà pháp luật có quy định hoặc các bên giao kết hợp đồng mua bán có thỏa thuận về việc một trong các bên giao kết hợp đồng đó có được phép chuyển nhượng hợp đồng hay không. Thông thường, những tài sản nào hoặc những giao dịch nào mà diễn ra nhanh chóng, thường được hoàn tất trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có thỏa thuận chuyển nhượng. Ngược lại, những hợp đồng, giao dịch mà khi giao kết, các bên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trong thời gian dài thì có thể sẽ có thỏa thuận về chuyển nhượng hợp đồng. Ví dụ: Đối với Hợp đồng mua bán nhà đã có "sổ đỏ" thì thông thường các bên sẽ tiến hành "mua đứt bán đoạn", sau khi ra sổ đỏ cho người mua thì mới bán cho người khác;  Nhưng đối với hợp đồng thuê nhà, có nhiều trường hợp các bên thỏa thuận về việc bên thuê được phép sang nhượng lại cửa hàng đã thuê cho bên thứ ba.... 
Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ
Nhà dự án (ảnh minh họa)
Đối với Hợp đồng mua bán căn hộ, do tính chất của căn hộ chung cư trong khu dự án là phải được xây dựng trong khoảng thời gian dài, sau khi hoàn thiện thì việc xin cấp Sổ đỏ cũng mất khá nhiều thời gian, trong khi giữa chủ đầu tư với người mua lại ký hợp đồng mua bán căn hộ ngay kể từ thời điểm bên phía chủ đầu tư đủ điều kiện mở bán, cho nên các bên sẽ dựa vào hợp đồng mua bán căn hộ để thực hiện nghĩa vụ trong thời gian khá dài. Mặt khác, đây lại là tài sản có giá trị lớn. Chính vì thế, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ gần như là nhu cầu tất yếu của người mua căn hộ.

2. Thủ tục, trình tự chuyển nhượng hợp đồng mua bán thế nào?

Nếu như đối với nhà đất đã có sổ đỏ, việc mua bán chuyển nhượng cơ bản gồm 2 giai đoạn là ký kết hợp đồng công chứng + thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đối với việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ, các bên cũng thực hiện 2 giai đoạn nhưng có chút khác biệt, đó là:
- Ký văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ có công chứng; và
- Thực hiện thủ tục xác nhận chuyển nhượng tại chủ đầu tư
Trong đó, cả nội dung của văn bản chuyển nhượng cũng như văn bản xác nhận chuyển nhượng đều đã được pháp luật quy định cụ thể, chi tiết.

3. Nội dung chính của văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

  • Đối tượng của hợp đồng (mô tả thông tin chi tiết về căn hộ)
  • Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo
  • Giá chuyển nhượng, thời hạn và phương thức thanh toán
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Phương thức giải quyết tranh chấp
Trên đây là một số lưu ý của chúng tôi về Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ. Trong trường hợp chưa rõ, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0383.001.669 để được tư vấn cụ thể hơn.