Hồ sơ cần chuẩn bị
o Hồ sơ nhân thân của hai bên (01 bộ bản sao những giấy tờ sau):
+ CMND, Sổ hộ khẩu;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân;
+ Giấy khai sinh (nếu có để chứng minh quan hệ miễn thuế).
o GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nhà căn hộ chung cư (bản gốc + 01 bản sao);
o Hợp đồng mua bán hoặc tặng cho căn hộ (01 Bản chính)
o Giấy ủy quyền nếu trong trường hợp người thứ ba đi thực hiện thủ tục;
o Bộ hồ sơ kê khai hành chính (xin tại nơi nộp hồ sơ) bao gồm:
+ Đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai;
+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
+ Tờ khai lệ phí trước bạ;
+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nộp hồ sơ nêu trên tại Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và nhận giấy hẹn kết quả.
- Bước 2: Nộp Thuế + Lệ phí theo giấy hẹn trên và nhận sổ.
Lưu ý: Khi nhận sổ cần kiểm tra lại thông tin nhân thân và thông tin căn hộ trong sổ.